mapa strony   |   kontakt   |

Zadania

Wersja archiwalna zmieniona dnia 27.08.2008

   Biblioteka Pedagogiczna jest placówką publiczną kierującą swoje usługi przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów, innych osób zawodowo związanych z wychowaniem i nauczaniem a także studentów studiów pedagogicznych, uczniów i innych osób.

   Główne zadania Biblioteki Pedagogicznej w Płocku to: gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów zarówno tradycyjnych jak i kaset audio, video a także dokumentów elektronicznych oraz stopniowe przechodzenie z tradycyjnych działań do pracy w systemie komputerowym PROLIB.

   Biblioteka gromadzi zbiory obejmujące wydawnictwa pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, dzieła treści ogólnej, publikacje z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania, programy nauczania, podręczniki szkolne, zbiory z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej a także wybrane dzieła z zakresu literatury pięknej.

   Oferujemy również nieodpłatny dostęp do Internetu.

   Biblioteka prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną, inspiruje i promuje edukację czytelniczą i medialną, wspiera działalność bibliotek szkolnych.

   Nasza placówka oferuje wsparcie w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia a także w awansie zawodowym nauczycieli.

   Jesteśmy instytucją organizującą i prowadzącą działalność edukacyjną i kulturalną.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Barbara Zielińska
Dokument z dnia: 26.08.2008
Dokument oglądany razy: 16
Opublikował: Radosław Manista
Publikacja dnia: 27.08.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl