mapa strony   |   kontakt   |

Regulamin ICIM

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)
w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku i fili

Użytkownicy komputerów zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego
regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień

 1. Z ICIM mogą korzystać w szczególności uczniowie, studenci, nauczyciele i pracownicy placówek oświatowo-kulturalnych.
 2. Użytkownik chcąc korzystać z komputera zainstalowanego w Centrum winien zostawić u dyżurującego bibliotekarza ważny dokument tożsamości.
 3. Wierzchnie okrycia oraz teczki i torby należy zostawić w szatni lub w wyznaczonym miejscu.
 4. W ICIM obowiązuje cisza, nie wolno palić ani spożywać posiłków.
 5. Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych ma służyć wyłącznie celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.
 6. Stanowisko komputerowe przydziela użytkownikowi dyżurujący pracownik.
 7. Stanowisko komputerowe może być użytkowane do 1 godziny. Po upływie tego czasu użytkownik zobowiązany jest ustąpić miejsce osobie oczekującej na dostęp do komputera. w przypadku braku oczekujących dalsza praca jest możliwa do chwili pojawienia się nowego użytkownika.
 8. Podczas sesji należy korzystać jedynie z zainstalowanych programów. Nie można instalować innych programów i dokonywać zmian w oprogramowaniu stacji roboczej.
 9. Rezultaty pracy i materiały własne można wydrukować, zeskanować, zapisać na własnej płycie CD. Użytkownik ponosi koszt wydruku wg obowiązującego cennika – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 10. Dyżurujący pracownicy ICIM służą pomocą w obsłudze zainstalowanych programów.
 11. Użytkownik ponosi materialną odpowiedzialność za straty lub koszt naprawy w przypadku zniszczeń i szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu.
 12. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji dyrektora Biblioteki.

Zabrania się:

 1. Korzystania z komputerów w celach zarobkowych.
 2. Komputery nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treści obrażającej uczucia innych. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia własnej korespondencji (e-mail) lub do gier i zabaw.
 3. Instalowania na dyskach lokalnych komputerów oprogramowania przyniesionego z zewnątrz jak również dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
 4. Dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem.
 5. Samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek i CD-ROM-ów. Użycie CD-ROM-ów możliwe jest jedynie po sprawdzeniu ich przez dyżurującego bibliotekarza programem antywirusowym.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).

Cennik:

Wydruk komputerowy A4 - 0,20 zł za 1 stronę wydruku czarno-białego.

Wersja PDF. Wersja PDF.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Barbara Zielińska
Dokument z dnia: 26.08.2008
Dokument oglądany razy: 1 881
Opublikował: Radosław Manista
Publikacja dnia: 09.08.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl