Internetowe centrum informacji multimedialnej

Wersja archiwalna z dnia 13.12.2011

W lutym i marcu 2006 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku i jej 2 filiach (Gostyninie i Sierpcu) nastąpiła od dawna oczekiwana realizacja projektu "INTERNETOWE CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH". Projekt ten jest wdrażany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem projektu jest:

  1. Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie
  2. Ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej,
  3. Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
  4. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
  5. Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
  6. Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym
  7. Powszechne udostępnienie możliwości przeszukiwania księgozbiorów bibliotek pedagogicznych dla potrzeb czytelników.

Opiekunem ICIM jest Daniela Michalska

Zapraszamy do korzystania z usług INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ współfinansowanego ze środków MEN i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podpisał: Barbara Zielińska
Dokument z dnia: 13.12.2011
Dokument oglądany razy: 1
Opublikował: Radosław Manista
Publikacja dnia: 13.12.2011
 
wydruk z dnia: 5.12.2023 // www.bip.bpplock.pl