Zadania

Wersja archiwalna z dnia 16.12.2009

Biblioteka Pedagogiczna jest placówką publiczną kierującą swoje usługi przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów, innych osób zawodowo związanych z wychowaniem i nauczaniem, a także studentów studiów pedagogicznych, uczniów i innych osób.

Główne zadania Biblioteki Pedagogicznej w Płocku to: gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów zarówno tradycyjnych jak i kaset audio, video a także dokumentów elektronicznych oraz stopniowe przechodzenie z tradycyjnych działań do pracy w systemie komputerowym PROLIB.

Biblioteka gromadzi zbiory obejmujące wydawnictwa pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, dzieła treści ogólnej, publikacje z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania, programy nauczania, podręczniki szkolne, zbiory z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej a także wybrane dzieła z zakresu literatury pięknej.

Oferujemy nieodpłatny dostęp do Internetu.

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną, inspiruje i promuje edukację czytelniczą i medialną, wspiera działalność bibliotek szkolnych.

Nasza placówka oferuje wsparcie w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia, a także w awansie zawodowym nauczycieli.

Jesteśmy instytucją organizującą i prowadzącą działalność edukacyjną i kulturalną.

Podpisał: Barbara Zielińska
Dokument z dnia: 26.08.2008
Dokument oglądany razy: 2 857
Opublikował: Radosław Manista
Publikacja dnia: 16.12.2009
 
wydruk z dnia: 25.06.2024 // www.bip.bpplock.pl