Działalność

Biblioteka Pedagogiczna udostępnia na miejscu w Czytelni wszystkim - oraz wypożycza na zewnątrz uprawnionym osobom swoje zbiory, a także umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu. Pracownicy Biblioteki udzielają indywidualnych informacji bibliotecznych, bibliograficznych oraz faktograficznych. Opracowywane są również zestawienia bibliograficzne na określone tematy. Są one gromadzone i udostępniane czytelnikom. Poszukiwanie materiałów wszystkim chętnym ułatwiają prowadzone w bibliotece kartoteki zagadnieniowe.

Od roku 2002 Biblioteka Pedagogiczna wprowadza system komputerowy PROLIB. Efektem dotychczasowych prac jest katalog komputerowy OPAC oraz elektroniczne wypożyczanie w Płocku i Filii w Gostyninie.

W ramach komputeryzacji bibliotek województwa mazowieckiego w systemie PROLIB powstał MULTIOPAC pozwalający na przeszukiwanie katalogów wszystkich bibliotek pedagogicznych naszego województwa.

Pracownicy Biblioteki prowadzą zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej.

Biblioteka systematycznie prowadzi badania wśród czytelników. Opracowane wyniki badań są podstawą do ciągłego monitorowania jakości pracy.

Biblioteka prowadzi w swoich pomieszczeniach działalność wystawienniczą.

Podpisał: Barbara Zielińska
Dokument z dnia: 26.08.2008
Dokument oglądany razy: 3 008
Opublikował: Radosław Manista
Publikacja dnia: 16.12.2009
 
wydruk z dnia: 5.12.2023 // www.bip.bpplock.pl