Majątek biblioteki

Baza lokalowa.

L.P. Placówka Forma
własności
Powierzchnia
użytkowa
w m2
Powierzchnia
czytelni w m2

/pełne metry/
Powierzchia
magazynu w m2

/pełne metry/
1. Biblioteka
Pedagogiczna
w Płocku
Umowa
użyczenia
446 79 135
2. Filia w Gostyninie Umowa
najmu
92 25 48

Zbiory biblioteczne na dzień 31 marca 2022 r.

Rodzaje
zbiorów
Biblioteka Pedagogiczna
w Płocku
Filia w Gostyninie
Stan faktyczny Stan faktyczny
Książki /wol./ 45551 13386
Zbiory specjalne /jednostki/ (w tym: kasety magnetofonowe, CD/DVD, kasety wideo) 110 326
Podpisał: Barbara Zielińska
Dokument z dnia: 31.12.2013
Dokument oglądany razy: 5 287
Opublikował: Michał Tkaczyk
Publikacja dnia: 28.04.2022
 
wydruk z dnia: 21.09.2023 // www.bip.bpplock.pl